HOTLINE : 1900 6446

Tư vấn đầu tư

Dịch vụ tư vấn đầu tư

Chúng tôi hiểu rằng, mọi nhà đầu tư đều có các kế hoạch tài chính của mình. Vì thế, mục tiêu cao nhất của chúng tôi là đồng hành cùng các Khách hàng của FPTS và cung cấp các giải pháp tài chính tốt nhất, giúp Khách hàng gia tăng tài sản và đạt được các mục tiêu.

Khách hàng là người chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư. Tuy nhiên, đội ngũ chuyên viên tư vấn chúng tôi cam kết dùng toàn bộ kiến thức, kỹ năng, sự liêm chính và cẩn trọng để hướng dẫn, tư vấn, giúp Khách hàng đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn.

Tính phí theo giá trị giao dịch

Phí tư vấn đầu tư được tính căn cứ vào giá trị giao dịch chứng khoán cơ sở trong thời gian Khách hàng sử dụng dịch vụ. Phí tư vấn đầu tư sẽ được thanh toán vào cuối mỗi ngày giao dịch.

Tính phí theo thời gian

Phí tư vấn đầu tư được tính dựa trên khoảng thời gian mà Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ theo các đơn vị: ngày/tuần/tháng. Phí tư vấn đầu tư sẽ được thanh toán ngay khi khách hàng đăng ký dịch vụ thành công.

Tính phí theo giá trị tài sản ròng

Phí tư vấn đầu tư được tính căn cứ vào giá trị tài sản ròng bình quân trên tài khoản giao dịch chứng khoán trong thời gian Khách hàng sử dụng dịch vụ. Phí tư vấn đầu tư sẽ được thanh toán vào ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo.

×

Điều khoản sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư

Quý khách vui lòng đọc kỹ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ dưới đây. Nếu đồng ý, Quý khách chọn bấm "TIẾP TỤC" để bắt đầu sử dụng dịch vụ.

  1. Dịch vụ Tư vấn đầu tư là dịch vụ của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) mà theo yêu cầu của Khách hàng, FPTS chỉ định một/nhiều Chuyên viên tư vấn/Chuyên viên phân tích (Sau đây gọi chung là Chuyên viên tư vấn) để thực hiện cung cấp thông tin, hỗ trợ xây dựng, quản lý danh mục đầu tư và đưa ra các khuyến nghị cho Khách hàng trong quá trình đầu tư chứng khoán.
  2. Sau khi được chỉ định, Chuyên viên tư vấn có trách nhiệm chủ động sử dụng các kiến thức, kỹ năng, sự liêm chính và cẩn trọng của mình để hỗ trợ Khách hàng nhằm đạt được các yêu cầu và mục tiêu đầu tư. Những sự hỗ trợ bao gồm: tư vấn xây dựng và quản lý danh mục đầu tư; thiết lập và tuân thủ chiến lược đầu tư; cung cấp thông tin, báo cáo vĩ mô, báo cáo ngành, báo cáo doanh nghiệp; khuyến nghị mua, bán chứng khoán.
  3. Chuyên viên tư vấn đưa ra các lời khuyên hay khuyến nghị dựa trên những nguồn thông tin được chính Chuyên viên tư vấn đó coi là đáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, Chuyên viên tư vấn không thể đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các nguồn thông tin này.
  4. Những lời khuyên hay khuyến nghị của Chuyên viên tư vấn chỉ giới hạn là những đề xuất. Các đề xuất của Chuyên viên tư vấn không được hiểu là sự đảm bảo với Khách hàng không bị thua lỗ hoặc cam kết về mức lợi nhuận đạt được. Khách hàng có toàn quyền quyết định việc sử dụng hay không sử dụng các thông tin, đề xuất của Chuyên viên tư vấn, đồng thời Khách hàng tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng các thông tin, đề xuất đó.
  5. Khách hàng đã nhận thức được các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình đầu tư chứng khoán và chấp nhận các rủi ro này. Khách hàng đồng ý rằng Chuyên viên tư vấn không phải là người đưa ra quyết định đầu tư và sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tổn thất hoặc thua lỗ nào phát sinh trong quá trình đầu tư chứng khoán của Khách hàng. Ngoài ra, Khách hàng cũng hiểu rằng FPTS không chịu trách nhiệm đối với các thông tin, nhận định, đề xuất của Chuyên viên tư vấn. Do vậy, Khách hàng cam kết không có bất kỳ khiếu kiện hay đòi bồi thường nào đối với Chuyên viên tư vấn và FPTS liên quan đến Dịch vụ này.
  6. Bằng việc tự nguyện ký tên vào Phiếu đăng ký dịch vụ tư vấn đầu tư, Khách hàng cũng đồng ý và xác nhận rằng Khách hàng đã hiểu rõ về Dịch vụ tư vấn đầu tư, các phương án thanh toán phí tư vấn đầu tư để tự lựa chọn phương án và thời gian đăng ký dịch vụ phù hợp nhất. Khách hàng cam kết tuân thủ các quy định đối với Dịch vụ tư vấn đầu tư của FPTS.
  7. Khi Khách hàng muốn thay đổi Chuyên viên tư vấn hoặc muốn chấm dứt Dịch vụ này, Khách hàng có thể thực hiện thay đổi đăng ký dịch vụ trên trang giao dịch trực tuyến của FPTS hoặc liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng của FPTS để được hỗ trợ.